nGreen

nGreen

Acest instrument de gestiune a fost creat pentru a optimiza si standardiza fluxurile de lucru specifice registrului local al spatiilor verzi, respectandu-se formatul oficial conform normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi. Registrul local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor este impartit pe nGreen aplicatie mobila categorii: spatiile verzi (amplasament, suprafață măsurată, categorie de folosință, regimul juridic, reglementare urbanistica), arbori izolati (numar unic de identificare, amplasament, specie, diametru, inaltime, evaluarea starii de viabilitate, identificarea riscurilor potentiale), arbori ocrotiti (numar unic de identificare, amplasament, specie, diametru, inaltime, evaluarea starii de viabilitate, identificarea riscurilor potentiale) si terenuri degradate, proprietate publica, ce pot fi reabilitate ca spatii verzi (amplasament, suprafata, categorie de folosinta, specii de arbori, evaluarea gradului de intretinere).nGreen inventar arbori


nGreen Inventar spatiu verde